“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Încă unul din lucrurile de sus, după care trebuie să umblăm, și care definește Împărăția lui Dumnezeu este neprihănirea sau mai bine zis lipsa păcatului. (Sfințenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul. Psalmi 93) 

Definiția din dicționar pentru neprihănire = fără păcat, pur, imaculat, nepătat, curat. Împărăția lui Dumnezeu este descrisă de Cuvântul Scripturii ca fiind o Împărăție a neprihănirii. (Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 2 Petru 3:13) 

Fiul lui Dumnezeu a spus să căutăm nu numai Împărăția lui Dumnezeu, ci și „neprihănirea Lui”, ceea ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este mult mai mult decât un loc cu străzi de aur. (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Matei 6:33) 

Găsim scris în Scriptură că Împărăția lui Dumnezeu nu constă în plăceri ale firii pământești, în mâncare și băutură, în lucrurile pe care omul firesc le caută. În această Împărăție regăsim neprihănirea în care trăiește Dumnezeu și pacea Lui, găsim lucrurile de sus care definesc această Împărăție. (Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14:17) 

Cuvântul Scripturii ne spune că toți cei ce se află în Împărăția lui Dumnezeu, iubesc neprihănirea și urăsc nelegiuirea. Doar cei care sunt flămânzi și însetați după valorile neprihănirii din Împărăția cerească pot locui în această Împărăție. (Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire! Matei 5:6) 

Cuvântul Scripturii ne atenționează că cine nu dorește și nu trăiește în neprihănire, nu este primit în această Împărăție a neprihănirii. (Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Ioan 3:10) 

La o privire mai atentă, putem observa că sunt mulți care cred că sunt născuți din nou, care vorbesc în limbi, prorocesc, care fac minuni, fără să trăiască viața în neprihănire. Însă la sfârșitul vieții vor avea o mare surpriză. (Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege. Matei 7:22-23) 

Pentru a nu ne înșela avem la îndemână un criteriu simplu după care fiecare se poate verifica ușor dacă face parte din această Împărăție. Cuvântul Scripturii, care nu minte, spune că numai cine trăiește în neprihănire este născut din nou din Dumnezeu. (Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 1 Ioan 2:29; Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 1 Ioan 3:7) 

Sfânta Scriptură menționează categoric că dacă neprihănirea noastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care trăiau după standardul Legii lui Moise, cu niciun chip nu vom putea intra în această Împărăție. (Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. Matei 5:20) 

Neprihănirea Împărăției de sus este mult superioară neprihănirii în care trăiau cei care păzeau legea lui Moise, în care regăsim poruncile: „Să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău…” 

Pentru a descrie neprihănirea fariseilor, putem privi la apostolul Pavel înainte de convertirea lui. El era fariseu, și a trăit o viață foarte strictă după legea lui Moise încât a putut să afirme cu privire la neprihănirea pe care o da legea, că era neprihănit. (Eu, care Sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce privește Legea, Fariseu; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. Filipeni 3:5) 

Sfânta Scriptură ne spune că în Împărăția lui Dumnezeu se intră în timpul vieții de acum, nu după ce vom pleca în veșnicie, cum cred cei mai mulți. (El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:13, 14) 

Suntem chemați să trăim în neprihănirea Împărăției, acum, nu după ce vom pleca de pe pământ. Numai cei ce sunt flămânzi și însetați după neprihănire vor putea să o vadă și să intre în această Împărăție. (Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de El, și lucrează neprihănire este primit de El. Fapte 10:34-35) 

Planul lui Dumnezeu nu se limitează doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință (dezbrăcarea de omul cel vechi) și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi (îmbrăcarea cu omul cel nou) și aducerea noastră la înălțimea staturii plinătății neprihănirii lui Hristos. (Efeseni 4:13) 

Îmbrăcarea cu omul nou este hotarul între Împărăția Întunericului și Împărăția lui Dumnezeu. (Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24) 

Vom enumera câteva din aceste lucruri de sus care se regăsesc în Împărăție: 

Cinstea/corectitudinea 

Cine iubește neprihănirea și urăște nelegiuirea, primește dreptul să intre în această Împărăție. Cel care primește dreptul să intre în Împărăția neprihănirii nu trăiește în păcat, nu se bucură de nelegiuire, nu înșală, nu folosește darurile/ mita, nu umblă cu vicleșug, nu defăimează. (Oricine rămâne în El, nu păcătuiește; oricine păcătuiește… nu L-a cunoscut. Cine păcătuiește este de la diavolul. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; 1 Ioan 3:6, 8, 10) 

Cei ce se află în Împărăția neprihănirii nu poftesc nimic din ce este al aproapelui lor. Ei nu folosesc și nu își însușesc lucrurile celorlalți. Nu se bucură de lucruri care nu le aparțin. 

Luăm un exemplu din viață: Nu își însușesc lucrurile de la locul de muncă care nu le aparțin. Nu folosesc mașina, telefonul sau alte lucruri care sunt ale firmei pentru scop personal. Nu au pe calculator softuri furate/piratate. (Să nu poftești nici un… lucru care este al aproapelui tău. Deuteronom. 5:21) 

Nu lucrează la negru, nu fură taxele de la Stat, nu poftesc nimic din ce nu este a lor. (Dați Cezarului ce este al Cezarului. Matei 22:21; Tot pentru aceasta să plătiți și taxele. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu. Romani 13:6) Când au de dat examene, nu se folosesc de copiat/nu fură ce nu au învățat. 

Dacă au în posesia lor lucruri pe care și le-au însușit pe căi necinstite în vremea când trăiau în întuneric, vor renunța să le mai folosească, înapoindu-le și despăgubind acolo unde este posibil. (Să-și mărturisească păcatul, și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Numeri 5:7) 

Se feresc de orice lăcomie de bani. Ei sunt cetățeni din casa lui Dumnezeu, de care se îngrijește Tatăl ceresc prin biserica care este trupul lui Hristos, și nu cer ajutoare sociale de la străini, cum ar fi de la Stat (de la filisteni) pentru căldură, curent… Urmează exemplul lui Avraam, care nu a acceptat să primească peștera Macpela gratuit de la hetiți. (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33) 

Tatăl (care se află în Împărăția lui Dumneze) nu se folosește de minciună, de viclenie/înșelăciune și nu se bucură de nelegiuire luând banii Statului pentru concediu de îngrijire nou născut până la doi ani, când în realitate mama este cea care se îngrijește de copilaș. 

De asemenea nu colaborează cu angajatorul pentru a obține șomaj în mod intenționat, pentru a se bucura de bani nemunciți. (De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Coloseni 3:5) 

Verificare: Ai lucruri de la serviciu, sau din altă parte pe care ți le-ai însușit și de care te folosești? Ai pe calculator programe fără licență? Muncești la negru, furi taxele care le datorezi la Stat? Când vrei să obții bani de la Stat, (subvenții, șomaj, ajutor social, concediu îngrijire copil… ) la completarea formularelor, te folosești de minciună? Dacă faci astfel de lucruri nu te înșela, crezând că ești în Împărăția lui Dumnezeu. 

Cetățenii acestei Împărății „urăsc nelegiuirea”, urăsc orice cale a minciunii, orice prilej de păcătuire. Ei urăsc practica darurilor/mitei. (Cel ce urăște mita va trăi. Proverbe 15:27) Scriptura ne spune că cei ce practică mita au inima stricată. (Mita strică inima. Eclesiastul 7:7) 

Mita conform dicționarului: sumă de bani, sau obiecte primite, oferite sau promise unei persoane cu scopul de a o determina să-și încalce sarcinile de serviciu, sau să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu mai conștiincios. (Luau mită… și călcau dreptatea. 1 Samuel 8:3) 

Poate puțini dintre noi sunt într-o anumită poziție care le dă ocazia de a primi daruri/mită, dar cei mai mulți sunt în situația de a da. Mulți, pentru a-și rezolva problemele, sunt puși în situația de a folosi darurile/mita. 

Poate până acum nu s-a privit la darea de mită(daruri) ca fiind păcat, dar trebuie să înțelegem că, atunci când noi inițiem recompensarea unui serviciu deja plătit, fie public, fie privat, dăm celuilalt prilej de păcătuire, de cădere în păcat. 

Prin gestul nostru, noi suntem cei care îl provocăm pe celălalt să calce Cuvântul lui Dumnezeu/noi suntem cei care îi stricăm inima. 

Învățătura Împărăției ne avertizează la modul cel mai serios, ne arată cât este de grav să ispitești sufletele și să le strici inima. (Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât. Luca 17:1, 2) 

Pentru a ne strica inima, Satan ne aduce în viață multe prilejuri de felul acesta. (un exemplu fiind la spital, la doctor) Când suntem pe patul de spital și suntem în nevoie, dacă o vom determina pe asistentă (sau soră) să fie mai amabilă punându-i ceva în buzunar, atunci noi suntem cei care o ispitim, aducându-i prilejul de păcătuire. Și se poate întâmpla ca acea asistentă sau soră să fie și credincioasă. 

Prin darul nostru îi cerem să se ocupe mai mult de noi și va ajunge astfel să neglijeze pe cel care nu are să-i dea. Prin primirea acestor daruri ea își va strica inima și va nedreptăți pe cel ce nu are. Va călca Cuvântul lui Dumnezeu care îi interzice să primească daruri. (Să nu primești daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Exod 23:8) 

Dumnezeu îi poruncește să nu primească daruri și noi o ispitim să calce Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întrebăm: Dacă facem acest lucru, nu suntem noi în slujba lui Satan? 

Pentru a înțelege gravitatea acestui păcat, e bine să observăm că și legile lumii seculare condamnă mai tare pe cel ce ispitește pe celălalt să ia mită, decât pe cel ce ia. 

Cetățenii Împărăției trebuie să fie tot timpul în alertă pentru a nu fi printre cei ce aduc prilejul de păcătuire, pentru a nu face lucrarea celui rău. (Judecați să nu faceți nimic, care să fie pentru fratele vostru …un prilej de păcătuire. Romani 14:13) Suntem conștienți că cei ce vor hotărî să trăiască în neprihănirea Lui Hristos, 

vor pierde avantajele pe care le aduc darurile/mita. Însă vor fi recompensați cu pacea și odihna de sus, pace care le certifică apartenența la Împărăție. (Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie. Isaia 32:17) 

Inima curată 

Cei ce aparțin Împărăției de sus nu își întinează inima cu lucruri murdare. Nu merg la sfatul celor răi, nu pun nimic rău înaintea ochilor lor, își acoperă ochii ca să nu vadă răul și își astupă urechile ca să nu audă cuvinte nepotrivite. (Isaia 33:15) 

Ei nu iubesc acele lucruri care hrănesc și trezesc poftele firii pământești și nu le folosesc; unele din ele fiind publicațiile lumii (reviste, cărți, ziare), radioul lumii și televizorul/internetul lumii. (Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 1 Ioan 2:15; Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Psalmi 1:1) 

Cei ce se află în Împărăție/în trupul lui Hristos, veghează să nu fie niciunul printre ei care să-și strice inima cu lucrurile lumii și astfel să contamineze pe ceilalți. (Luați seama bine ca nimeni să nu se abată… Vegheați să nu fie între voi nimeni …lumesc. Evrei 12:15, 16) Veghează unii asupra altora, ca fiecare dintre ei să aibă ochiul și inima curată. 

Veghează ca folosirea internetului să se facă doar acolo unde este nevoie (la muncă, plăți la bancă…), într-un mod controlat și filtrat, pentru a nu da posibilitate lui Satan să ispitească și să hrănească firea pământească/să trezească poftele. (Abate- mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Psalmi 119:37; Nu purtați grijă de firea pământească, ca să-i treziți poftele. Romani 13:14) 

Cei ce se află în Împărăția lui Dumnezeu sunt chemați la a purta îmbrăcăminte cuviincioasă, nu vor purta îmbrăcăminte sumară, pentru a nu aduce prilej de păcătuire pentru semenii noștri. ( …îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială. 1 Timotei 2:9) 

Prin urmare, nu merg în locuri precum ar fi plajele de la mare, sau alte locuri publice unde oamenii sunt îmbrăcați indecent, pentru a nu-și întina ochii privind la cei dezbrăcați și nici pentru a da altora prilej să le poftească trupurile și păcătuiască. 

Sunt foarte atenți la pofta ochilor, pentru că ea afectează tot trupul. (Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Luca 11:34; Făcusem un legământ cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit privirile asupra… Iov 31:1) 

Ei își țin inima curată pentru că numai așa îl vor vedea pe Dumnezeu. (Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Matei 5:8) Pentru aceasta au scos dinaintea ochilor lor tot ceea ce-i face să cadă în păcat. (Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoșilor. Psalmi 101:3; Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Matei 18:9) 

Se feresc/fug de poftele firii pământești care fac rău sufletului. (Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. 1 Petru 2:11; Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 1 Ioan 2:16) 

Ca o concluzie: Dacă suntem lacomi de bani și poftim bunurile ”Egiptenilor”, dacă nu vrem să ne plătim taxele, dacă lucrăm la negru, dacă dăm mită la spital și în alte locuri, dacă televizorul/internetul lumii (facebook, youtube…) este hrana noastră… dacă până acum nu am iubit lucrurile de sus, respectiv poruncile Domnului Isus care ne cer să trăim în neprihănirea Împărăției… dacă nu ne desfătăm în ele, atunci să fim siguri că nu facem parte din Împărăția neprihănirii. 

Cercetare personală: 

  1. Cauți Împărăția neprihănirii ca pe o comoară de mare preț? Ești flămând și însetat după neprihănire, urmărești să fii imaculat, fără păcat? 
  1. Trăiești după legile neprihănirii care guvernează Împărăția lui Dumnezeu? 

Acesta este un extras din broșura Nașterea din nou, disponibilă online gratuit în format .pdf pe https://cuvantcurat.ro/resurse/nasterea-din-nou 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate