“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Legile Care Guvernează În Împărăția Lui Dumnezeu

Mulți dintre noi am vrea să fim în Împărăția lui Dumnezeu, să ne bucurăm, să nu mai suferim, dar poate nu ne gândim că acolo trebuie să fie și legi, după care va trebui să trăim. Poate nu ne gândim că “acolo sus” va trebui să conviețuim unii cu alții și acest lucru va trebui să se facă după legile Împărăției.

Însă în Împărăția lui Dumnezeu, se face voia Lui, sau altfel spus acolo guvernează Legile Cerului/Cuvântul Lui, legi care sunt veșnice și neschimbătoare. (Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Matei 24:35; Cuvântul Domnului rămâne în veac. 1 Petru 1:25)

Dacă Împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire, pace și dragoste, atunci și lucrurile de sus/Legea lui Hristos va fi specifică acestor însușiri. Astfel când Scriptura ne spune că Domnul pune în inima noastră legile Lui, acestea vor fi de fapt legile cu privire la neprihănire, pace și dragoste.

Scopul legilor Împărăției – Desăvârșirea omului

 În lume, omenirea se află în întunericul păcatului. Acesta este motivul pentru care sunt date legi care să reglementeze și să facă posibilă conviețuirea oamenilor. Ele condamnă și pedepsesc faptele rele, însă nu sunt concepute să lucreze la desăvârșirea omului. Sfânta Scriptură ne spune că și legea vechi testamentară a fost dată din pricina călcărilor de lege. (Pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Galateni 3:19)

Însă în Împărăția cerească lucrurile nu sunt tot ca în lume. Cei ce se află în Împărăția cerurilor cu Dumnezeu trăiesc în lumină și sunt desăvârșiți. Pentru a putea locui împreună cu Dumnezeu, omul va trebui să se nască din nou din Dumnezeu și să ajungă desăvârșit ca El. (Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Matei 5:48)

Învățăturile lui Hristos au ca țintă să ne facă asemănători cu El/să ne însușim caracterul Său. (Iată legământul pe care-l voi face cu ei… voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor. Evrei 10:16; Ținta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5) Iată una din aceste legi: “Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos”. (Galateni 6:2)

Învățăturile/poruncile lui Hristos sunt o Școală a integrității, a păcii și a dragostei. Ele vor prinde viață în inima noastră în măsura în le primim cu bucurie și dacă vom asculta de ele. (Deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12)

Astfel nu numai faptele exterioare, ci și gândurile noastre vor trebui subordonate învățăturii lui Hristos. (Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20; Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Ioan 14:15; Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5)

Duhul Sfânt folosește aceste învățături, pentru a forma în cel care se lasă călăuzit de El, un caracter asemănător cu al lui Hristos. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul. 2 Corinteni 3:18)

Una din aceste învățături/porunci ne spune să nu ne împotrivim nimănui, nici chiar celui ce ne face rău. Prin păzirea/punerea ei în practică va rodi în noi: pacea, îndelunga răbdare; o roadă a lucrării Duhului Sfânt, o parte din chipul lui Dumnezeu. (Matei 5:39)

Încercările prin care vom trece nu sunt mai mari decât puterea omenească și au ca scop să ajungem la biruință asupra întunericului, pentru a ne face vrednici de a locui împreună cu sfinții. (Cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor, vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Luca 20:35)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate