“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Dacă vom fi atrași de frumusețea caracterului Lui care este desăvârșit, acest lucru va duce la admirație și la iubire. Așa se va stârni în noi dragostea și implicit dorința de a fi logodnica și mireasa Lui. (Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea, până nu vine ea. Cântarea Cântărilor 8:4) 

El ne atrage cu frumusețea caracterului Lui, cu frumusețea Împărăției Lui și are pentru noi îndelungă răbdare, până se va trezi admirația și iubirea, atât față de El, cât și față de căile Lui. (După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii. Ioan 12:32) 

Când El va fi pentru noi ca o comoară de mare preț, și vom renunța la lucrurile vechi, atunci, Domnul va intra în relație cu mine prin încheierea unui legământ de iubire pentru a fi al Lui. (Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde; și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are, și cumpără țarina aceea. Matei 13:44) 

Nu este un legământ ca în relațiile de afaceri ci este un legământ de căsătorie, de iubire. (Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, și iată că îți venise vremea, vremea iubirii. Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a Mea! Ezechiel 16:8; Așa vorbește Domnul: …Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea! Ieremia 31:3) 

Dumnezeu ne cunoaște inima. El știe când găsim și admirăm frumusețea Lui, când vine iubirea din tot cugetul. (Dumnezeu care cunoaște inimile… Fapte 15:8) Doar atunci suntem pregătiți pentru a-L urma și pentru a păzi Cuvântul Domnului Isus. Numai atunci intervine legământul între El și mine. (Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Ioan 14:15) 

Frumusețea inimii Domnului Isus, trebuie să fie pentru noi cea mai mare comoară pe care o poate găsi omul vreodată. (Ce are iubitul tău mai mult decât altul, de ne rogi așa din fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se din zece mii. Capul lui este o cunună din aur curat… Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! Cântarea Cântărilor 5:9-16) 

Relația noastră cu Domnul Isus trebuie să fie ca o relație de logodnă dintre un tânăr și o tânără, în care se poate intra doar datorită admirației reciproce, datorită iubirii din toată inima. Domnul Isus nu intră în legământ cu noi, pentru că nu vrem să ajungem în Iad sau pentru că ne oferă străzi de aur în Împărăția Sa veșnică. 

El nu va intra în această relație de dragoste cu noi dacă nu suntem atrași de frumusețea Lui, dacă nu-L iubim mai mult decât pe oricine. (Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Matei 10:37) 

Doar o persoană îndrăgostită se poate desfăta în cuvintele pe care le rostește cel pe care-l admiră și pe care-l iubește. (Înnebuneam, când îmi vorbea. Cântarea Cântărilor 5:6; Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmul 119:47; Mi se topește sufletul de dor după legile Tale. Psalmul 119:20) 

Numai așa va intra Domnul în legământ cu noi, dacă și scopul nostru este să trăim într-o relație de iubire și să ne pregătim ca o logodnică, pentru nunta cu Mirele nostru. (A venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit. Apocalipsa 19:7) 

Scriptura ne spune că pentru a putea fi eliberați de sub stăpânirea diavolului, pentru a putea fi curățați de păcate, pentru a ne împăca cu Dumnezeu, pentru a putea fi răscumpărați și pentru a face posibilă nașterea din nou și strămutarea în Împărăția Lui, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară pe cruce. (… să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28) 

Lucrarea de la cruce este darul lui Dumnezeu pentru orice om, care la auzirea Cuvântului, se îndrăgostește de Hristos și își regretă faptele lui rele. Jertfa de la cruce face posibilă iertarea păcatelor și răscumpărarea pentru cel ce se leapădă de sine, și se încrede deplin în El. (El… ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:13) 

Sacrificiul Domnului Isus face posibil acest lucru pentru a putea fi puși într-o stare nouă, în care El să poată lucra cu noi prin Duhul Sfânt la restaurarea și desăvârșirea noastră. (… sfințirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2; Schimbați în același chip al Lui, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18) 

Dumnezeu se angajează să înceapă lucrarea de desăvârșire a caracterului, doar cu cei ce îl iubesc din toată inima, care se leapădă de sine și intră în legământ cu El. 

Lepădarea de sine este o cerință obligatorie pe care trebuie s-o împlinească orice om care vrea să înceapă această o viață nouă. (Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze. Luca 9:23) Se poate remarca ușor că lepădarea de sine este punctul de început în planul de mântuire, fără de care nu există naștere din nou. 

Acesta este momentul intrării în teritoriul Împărăției, al nașterii din nou, naștere de care au parte puțini oameni și care va rămâne un mare mister pentru cei mai mulți dintre noi. Mulți vor să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu pentru lucrurile care se găsesc acolo, însă fără să facă o schimbare reală în viața lor. 

Cuvântul Scripturii este foarte limpede în privința aceasta. Domnul Isus ne spune că mulți vor căuta să intre, și nu vor putea. (Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strîmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Luca 13:24) 

Acesta este un extras din broșura Nașterea din nou, disponibilă online gratuit în format .pdf pe https://cuvantcurat.ro/resurse/nasterea-din-nou 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate