“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Jertfa lui Iisus Hristos de la cruce și rolul ei în planul de mântuire a sufletului

Jertfa de la cruce face parte din planul lui Dumnezeu, având un loc foarte bine definit el. Nu putem diminua importanța jertfei de la cruce, pentru că fără ea, omul nu poate ajunge la mântuire. 

Planul lui Dumnezeu prevede restaurarea omului păcătos în care este inclusă curățarea de păcate prin jertfa de la cruce. Însă planul lui Dumnezeu este mult mai complex și nu se limitează numai la curățarea păcatelor prin jertfa Domnului, ci are în vedere și desăvârșirea caracterului nostru. Credem că este foarte limpede pentru toți, că omul păcătos nu putea prin faptele lui bune să plătească prețul răscumpărării. (Efeseni 2:9) Trebuia ca cineva fără păcat să moară pentru aceasta și acela a fost Domnul Isus. (… Sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi. Evrei 7:26) 

Răscumpărarea și curățirea păcatelor 

Scriptura ne spune că pentru a putea fi eliberați de sub stăpânirea diavolului, pentru a putea fi curățați de păcate, pentru a ne împăca cu Dumnezeu, pentru a putea fi răscumpărați și pentru a face posibilă nașterea din nou și strămutarea în Împărăția Lui, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară pe cruce. (… să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. Matei 20:28) 

Lucrarea de la cruce este darul lui Dumnezeu pentru orice om care se pocăiește de faptele lui rele, care se leapădă de sine și se încrede în El. Omul nu poate veni cu faptele lui pentru a obține iertarea de păcate. (Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8-9) Jertfa de la cruce face posibilă iertarea păcatelor și răscumpărarea. (El… ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:13) 

Lucrarea de restaurare a chipului lui Hristos 

Sacrificiul Domnului Isus face acest lucru pentru a putea fi puși într-o stare nouă, în care El să poată lucra cu noi prin Duhul Sfânt la restaurarea și sfințirea noastră. (… sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2; Schimbaţi în acelaşi chip al Lui, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18) 

Jertfa de la cruce face posibilă intrarea în școala Lui și este începutul uceniciei pentru cine hotărăște să se lepede de sine și să intre în legământ cu Domnul. Aflați în procesul de schimbare până ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, păcatele făcute accidental, fără de voie, ne sunt curățate prin sângele Domnului. (Dar dacă umblăm în lumină… avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă… 1 Ioan 1:7) 

Jertfa Domnului nu ne va fi de nici un folos dacă după nașterea din nou, după intrarea în legământul cel nou vom păcătui cu voia. (Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului? Evrei 10:26, 29) 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf.

Mergi la următorul articol Planul lui Dumnezeu de refacere a chipului Său în om  – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate