“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Desăvârșirea caracterului omului în planul lui Dumnezeu 

Ca să poată realiza acest plan extraordinar de a face ființe după chipul Său, și pentru a-i aduce la desăvârșirea cerută de statutul de fii ai Lui, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și omul a primit un trup din țărâna pământului. (Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu… a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: Eu sunt Domnul şi nu este altul! Isaia 45:18) 

Dumnezeu nu a ales ca locuință pentru om Împărăția cerească, așa cum a fost în cazul îngerilor, ci a făcut pământul cu tot ce este pe el, acesta fiind locul care întrunește toate condițiile pentru a-l aduce pe om la desăvârșirea cerută de El. Este un loc care nu este ferit de pericole, întrucât pe pământ a fost aruncat diavolul și îngerii lui. 

Sunt câteva întrebări pe care ni le putem pune și care au răspunsuri ascunse de ochiul neatent: De ce atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, nu l-a pus direct în prezența Sa, așa cum au fost puși îngerii? De ce l-a așezat în locul unde se afla într-un pericol permanent de a fi influențat de diavol și de îngerii lui? 

De ce a trebuit ca Dumnezeu să-l arunce pe Satan pe pământ și nu în altă parte? De ce l-a lăsat să-l ispitească pe om? De ce omul în starea lui de inocență trebuia să fie o pradă așa ușoară pentru Satan și să ajungă în această situație josnică în care se află astăzi miliarde de oameni? 

Viața pe pământ 

Trebuie să observăm că planul lui Dumnezeu a fost desăvârșit, nu a avut greșeli, plan pe care acum și-l duce la îndeplinire. (Lucrările Lui sunt desăvârșite. Deuteronom 32:4) 

La o citire mai atentă a Bibliei, putem remarca ușor că, în planul Său perfect, era prevăzută căderea omului. (În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii… ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. Efeseni 1:4) De asemenea, putem remarca că în planul Lui era prevăzută atât restaurarea omului (nașterea din nou) cât și desăvârșirea lui. 

Astfel, Dumnezeu a creat cadrul perfect pentru ca omul, trăind pe pământ în prezența lui Satan, să fie trecut prin felurite încercări fără de care nu se poate ajunge la statura cerută de Împărăția lui Dumnezeu. (Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani 12:21) 

Omul, ființa creată ca o coroană a creației Lui, după chipul și asemănarea Lui, a fost pus să locuiască în aceasta lume vizibilă (universul văzut cu ochii noștri) în prezența lui Satan. Lucrul acesta nu a fost o greșeală din partea lui Dumnezeu, ci acest lucru a fost prevăzut cu mare atenție în planul Lui veșnic. 

Dumnezeu a creat acest univers văzut, pământul și toate constelațiile cerului, pentru a-și împlini scopul Lui cu oamenii, acela de a-i aduce la înălțimea staturii Domnului Isus, Întâiul Său născut, la desăvârșirea caracterului nostru. 

Este locul ideal pentru ca omul să fie crescut, încercat, probat și adus la desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Este uimitor să vedem cât de perfect este planul Lui. 

Înaintemergătorul 

Putem vedea că și Domnul Isus a fost făcut desăvârșit prin lucrurile prin care a fost ispitit de Satan și pe care le-a biruit. Domnul Isus a fost făcut desăvârșit prin suferința care a venit din partea lui Satan și pe care l-a biruit prin moartea de la cruce. (Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor. Evrei 2:10) 

Când privim la viața omului firesc, observăm că nici un om nu se naște desăvârșit, desăvârșirea se obține doar printr-o muncă tenace, perseverând, copiindu-l pe cel ce ne învață în toate amănuntele. (a se vedea traseul pe care-l parcurge un pianist pentru a ajunge desăvârșit la pian) 

Desăvârșirea caracterului nostru se obține doar prin muncă, nu este o stare cu care ne naștem sau care ni se va oferi după ce murim. 

Trăirea Cuvântului lui Hristos 

Dacă în niciun domeniu din viața practică nu se poate ajunge la desăvârșire doar studiind, fără să practici ceea ce studiezi, cu atât mai mult nu se poate ajunge la desăvârșirea cerută de statutul de fiu al lui Dumnezeu printr-o credință mentală, pasivă, care este asemănată de Scriptură cu credința dracilor. (Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! Vrei să înțelegi, om nesocotit, că credinţă fără fapte este zadarnică? Iacov 2:19, 20) 

Când tânărul bogat l-a întrebat pe Domnul Isus ce să facă pentru a moșteni viața veșnică, vedem că Domnul Isus îi răspunde la întrebare și îi condiționează moștenirea vieții veșnice de statutul de desăvârșire la care trebuie să ajungă. 

Domnul Isus i-a răspuns ferm: „Dacă vrei să fii desăvârșit” …vino şi urmează- Mă.” (Matei 19:2). Adică, lasă preocupările vieții, vino și trăiește cum trăiesc Eu, învață de la Mine, urmează-Mă în toate lucrurile și vei ajunge desăvârșit și astfel vei moșteni viața veșnică. 

Nu poți ajunge desăvârșit la pian doar prin studiul teoretic al partiturilor, fără să-l copiezi pe profesor și fără să dai mult timp din viața ta, exersării la modul practic. Tot așa, credința că putem fi ca El, poate ajunge desăvârșită doar practicând, prin faptele credinței. (Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui şi prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Iacov 2:22) 

În lucrurile duhovnicești, ca să-ți desăvârșești caracterul, ca să ajungi desăvârșit cum și Tatăl ceresc este desăvârșit, trebuie să crezi că se poate, apoi trebuie să lucrezi, imitându-L, sau copiindu-L pe Învățător în tot ce face și să dai timp din viața ta trăind practic în învățăturile Lui, până la cel mai mic amănunt. (să ne gândim câte ore pe zi muncește un pianist pentru a deveni desăvârșit) 

Se observă ușor că dacă la creație omul ar fi fost făcut desăvârșit, după cum este Cel ce l-a creat, nu mai era nevoie să fie pus pe pământ în prezența lui Satan, ar fi locuit direct în ceruri în prezența lui Dumnezeu. 

Dar ca să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, trebuie depusă o muncă tenace de ucenic care-L copiază pe Învățător. Numai așa poate se poate ajunge la statutul de desăvârșire cerut de standardul Împărăției lui Dumnezeu. 

Desăvârșiți în lucrurile de sus 

Desăvârșirea cerută de Dumnezeu nu este în muzică, în pictură sau în a merge pe ape, ci este desăvârșirea în îndelunga răbdare, în bunătate, în blândețe, în dragoste… și aceasta se obține doar urmând școala Lui, imitându-L pe El. 

Lucrarea lui Dumnezeu nu se finalizează decât așa cum a fost și la Domnul Isus, prin biruința asupra încercărilor care vin peste noi. (Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdarea trebuie să-şi facă desăvârșit lucrarea, ca să fiţi desăvârșiți, întregi. Iacov 1:2-4) 

Desăvârșirea caracterului nostru nu se obține doar prin credința în jertfa de la cruce ci prin muncă și luptă reală în ispitirile care vin din partea lui Satan și care sunt îngăduite de Dumnezeu pentru creșterea noastră. 

Pentru ca omul să poată birui aceste încercări Îl are partener pe Dumnezeu, care este credincios și care nu va îngădui să vină peste om o încercare mai mare decât puterea lui. (Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13) 

Se poate observa ușor că trăsăturile Domnului Isus, respectiv dragostea, blândețea sau îndelunga răbdare se pot obține doar prin muncă, prin perseverare… avându-L model pe Domnul Isus. (Veniți și învățați de la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11:29) 

Niciun om când se naște din nou, nu se naște cu îndelungă răbdare, cu blândețe, cu dragoste. Aceste însușiri trebuie obținute prin lucrarea lui Dumnezeu cu omul. În lucrarea aceasta avem la dispoziție școala lui Hristos, în care găsim Cuvântul care lucrează cu noi, Duhul Sfânt care ne îndeamnă și ne călăuzește, Trupul lui Hristos care este Biserica și munca noastră în ascultare de Cuvânt. 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf.

Mergi la următorul articol Refacerea chipului lui Dumnezeu în om  – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate