“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Planul lui Dumnezeu de refacere a chipului Său în om 

Pentru a cunoaște lucrurile care sunt prevăzute în planul lui Dumnezeu, este necesar să cercetăm scopul pe care l-a avut Domnul când l-a creat pe om. 

Din citirea Scripturii, putem vedea că în planul Lui veșnic, Dumnezeu a avut în vedere nu doar crearea unor ființe superioare îngerilor, ci scopul Lui a fost să facă o ființă în care să se manifeste natura Lui; care să fie după chipul și asemănarea Sa. A creat o ființă cu totul deosebită de tot ce a creat până atunci. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:26-27) 

Putem afirma cu certitudine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om a avut un scop total diferit de cel cu privire la îngeri, care au fost creați cu statut de slujitori. Dumnezeu a hotărât să facă frați Domnului Isus, să populeze Împărăția Lui cu ființe care să fie asemenea Fiului Său. (Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel Întâi Născut dintre mai mulți frați. Romani 8:28-29) 

Capacitățile omului

Avem suflet, duh, ne-a înzestrat cu capacitatea de a gândi, de a raționa, de a crede, de a face hotărâri, de a admira, de a iubi și de a alege. Aceasta este pentru că a hotărât mai dinainte în planul Său să fim asemenea Lui. 

Însă El nu s-a rezumat doar la această asemănare. Dumnezeu ne-a creat și ne-a înzestrat cu aceste capacități pentru a le întrebuința și este responsabilitatea noastră să le valorificăm, să lucrăm împreună cu El, pentru a ajunge la statura hotărâtă de El. 

Planul lui Dumnezeu nu se limitează doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință (dezbrăcarea de omul cel vechi) și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi (îmbrăcarea cu omul cel nou) și aducerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Efeseni 4:13) 

Acesta este cel mai înalt lucru la care omul poate aspira. (Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24) 

Perfecțiunea planului lui Dumnezeu 

Dacă primul om a fost înșelat de Satan și păcatul lui a trecut asupra tuturor, aceasta nu înseamnă că în planul lui Dumnezeu s-a strecurat o greșeală. Toate lucrurile s-au întâmplat așa cum a fost prevăzut în acest plan făcut în veșnicii, pe care Dumnezeu l-a pus la punct cu mare atenție până în cele mai mici detalii. 

Dumnezeu începe această lucrare de refacere a chipului lui Hristos în om la momentul nașterii din nou și are toată puterea să ne aducă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6) 

Pentru a ilustra acest lucru, ne putem gândi la construcția unui autoturism într-o uzină modernă robotizată, în care fabricantul are pe linia de fabricație un punct zero unde pune prima piesă. La finalul procesului de fabricație apare autoturismul care este lucrat și finisat până la cel mai mic detaliu. 

Așa este și în uzina lui Dumnezeu, El începe această lucrare de refacere a chipului Lui în om și El o finalizează până la cele mai mici detalii. 

Dacă omul creat de Dumnezeu poate să finalizeze ceea ce începe, cu atât mai mult poate Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai performantă uzină în care lucrează împreună cu fiecare om care răspunde chemării Lui. 

El ne naște din nou și ne transformă pas cu pas după chipul Lui, până ajungem la înălțimea staturii Fiului Său. (Toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18) 

Este un plan perfect, întocmit cu mare precizie, punct cu punct, fără să lipsească nici cel mai mic amănunt. El ce începe, duce la bun sfârșit. (El vă va întări până la sfârșit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 1 Corinteni 1:8) 

Finalitatea planului lui Dumnezeu 

În planul lui Dumnezeu este prevăzut ca Domnul Isus să aibă mai mulți frați care să fie ca El. Toate lucrurile care apar în viața noastră sunt prevăzute de Dumnezeu să lucreze la caracterul nostru până vom ajunge să ne asemănăm cu Domnul Isus. (Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu… spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8:28) 

Viața noastră pe acest pământ, tot ceea ce facem de dimineața până seara, trebuie să fie subordonat acestui mare proiect al lui Dumnezeu. (Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3:1) Dacă nu facem așa, dacă ne trăim viața aceasta în firea pământească ca să ne bucurăm de ea, noi de fapt nu am înțeles lucrarea lui Dumnezeu cu omul și ne vom rezuma doar la oferta lui Satan care ne oferă o mântuire ieftină care constă doar în iertarea păcatelor. (Sunt mulți, care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele şi slava lor este în rușinea lor şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. Filipeni 3:18) 

Dumnezeu, în planul Lui veșnic, a hotărât să ne facă fiii Lui, să creștem și să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Știm că atunci când se va arăta El vom fi ca El. 1 Ioan 3:1) 

Examinare 

Avertizăm pe cei ce nu cercetează cu atenție Sfânta Scriptură, care nu înțeleg că trebuie să ajungă la acest statut și se mulțumesc doar cu iertarea păcatelor, că în ziua aceea mare, vor avea o mare surpriză, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, Domnul Isus va avea numai frați care vor semăna cu El, care s-au pregătit și au ajuns la înălțimea staturii plinătății Lui! 

Mulți se gândesc că acest standard e prea înalt pentru noi, însă aceasta este chemarea noastră. Dumnezeul cel adevărat ne cheamă să ne ridicăm din stricăciunea acestei lumi, să ajungem să avem chipul lui Hristos, pentru că numai așa vom putea să locuim împreună cu El. 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Desăvârșirea caracterului omului în planul lui Dumnezeu  – aflaadevarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate