“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

ncredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra! (Psalmi 37:5)

Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmi 145:18)

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. (Proverbe 3:5)

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. (Psalmi 34:4)

Mă veți căuta, și Mă veți găsi dacă Mă veți căuta cu toată inima. (Ieremia 29:13)

Le voi da o inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. (Ieremia 24:7)

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5:14-15)

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. (Psalmi 119:10)

Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați! (Matei 5:4)

Fiule, cunoaște pe Domnul Dumnezeu și slujește-I cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine. (1 Cronici 28:9)

Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini si îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui, și El vă va izbăvi. (1 Samuel 7:3)

Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta și s-o țin din toată inima mea! (Psalmi 119:34)

Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini! El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. (Psalmi 55:22)

Domnul Dumnezeul te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura de fericirea ta, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind cu scumpătate toate poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta, și dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Porunca aceasta pe care ți-o dau azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. (Deteronom 30:9-11)

Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui! (Psalmi 119:1-3)

Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. (Iosua 23:14)

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine.Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)

Mă înconjuraseră legăturile morţii, şi mă îngroziseră râurile pieirii;mă înfăşuraseră legăturile mormântului, şi mă prinseseră laţurile morţii.Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. (Psa 18:4-6)

Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale. (Psalmi 119:131)

Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile Tale. (Psalmi 119:60)

Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile Lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. (2 Imparati 23:3)

Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. (Romani 12:12)

Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14:17)

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde! (Romani 15:13)

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. (Galateni 5:22)

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă! (Filipeni 4:4)

După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. (Faptele 15:31)

Mai degrabă ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună, și voi, și eu. (Romani 1:12)

Încolo, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. (2 Corinteni 13:11)

Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. (Efeseni 6:22)

Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1:14)

Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. (1 Tesaloniceni 5:14)

Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați! (1 Petru 3:14)

Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșală. (Romani 5:3)

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. (Romani 8:18)

Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. (Romani 12:12)

Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12:9)

Dimpotrivă, bucurați-vă dacă aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. (1 Petru 4:13)

Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inimași nădăjduiește în Domnul! (Psalmi 27:14)

Fiți tari și îmbărbătați-vă inima,toți cei ce nădăjduiți în Domnul! (Psalmi 31:24)

Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. (Isaia 57:15)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate