“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin neascultare omul a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, s-a despărțit (murit) față de Dumnezeu. (De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… Romani 5:12)

Așadar omenirea (lumea) este caracterizată de existența păcatului în viața fiecărui om, de egoism (iubirea de sine). Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că vrem sau nu, stăpânul acestei lumi este Diavolul și că toți oamenii prin nașterea lor firească intră sunt sub această stăpânire. Această afirmație o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) ,,Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,  în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.” (Efeseni 2:1); ,,Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început.” (1 Ioan 3:8 )

Poate vei spune că tu nu păcătuiești. Însă Dumnezeu spune că toți păcătuim și suntem sub puterea păcatului. Acest lucru ne este arătat în Biblie la  Romani 3:23 ,,După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea (despărțirea de Dumnezeu), şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” Biblia ne mai spune: ,,Astfel, deci, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii ” fiind despărțiți  de Dumnezeu. (Romani 5:12)

Aceste texte din Biblie ne arată foarte clar că există un „mers al lumii acesteia” o Împărăție a lumii condusă de Satan, care este în contrast vizibil cu Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu este sfânt și Împărăția Lui este caracterizată de sfințenie. “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14:17)

Fiecare dintre noi trebuie să-și pună întrebarea: Cum trăim? După mersul lumii acestuia ? Să identificăm ce cetățenie avem. Dacă ești cetățean al Împărăției lumii, care este caracterizată de egoism, răutate, minciună, mânie… să știi că Biblia îți spune că nu vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. (Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:9-10)

Împărăția lui Dumnezeu este opusul Împărăției lumii, este o Împărăție caracterizată de neprihănire, pace  și bucurie. Viaţa sfântă și pacea este standardul acestei Împărăţii.  De aceea avem cerința: ,,Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.,, (Evrei 12:14)

Dumnezeu afirmă în mod categoric că cei nedrepți trebuie să-și schimbe modul de viață, în caz contrar nu vor avea parte în Raiul lui Dumnezeu. (“Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii  nici sodomiţii , nici hoţii, nici cei lacomi , nici beţivii, nici defăimătorii , nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:9-10).

Te întreb: Nu vrei să ceri să devii cetățean al Împărăției lui Dumnezeu să te bucuri în eternitate cu cei ce trăiesc o viață curată? (Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 2 Petru 3:13)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate