“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

În lume, omenirea se află în întunericul păcatului. Nu este om care să facă binele. Pentru că omul are înclinație spre rău, lumea seculară are legi care să ne facă posibilă conviețuirea. Ele condamnă și pedepsesc faptele rele, însă n-au putere să lucreze la desăvârșirea omului. 

La fel ne spune Scriptura și despre legea lui Moise, care a fost „adăugată” din pricina călcărilor de lege. (Pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Galateni 3:19) 

Însă în Împărăția cerească lucrurile nu sunt tot ca în lume. Cei ce se află în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu trăiesc în lumină și sunt desăvârșiți, așa cum este El. (Știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El. 1 Ioan 3:2) 

Pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ne-a fost adusă legea Împărăției/legea lui Hristos care se adresează omului dinăuntru, pentru a ne schimba inima, această lege fiind mult superioară Legii lui Moise. (Nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. 1 Corinteni 9:21) 

Atragem atenția să nu se confunde Legea Împărăției care este numită și Legea Duhului de viață în Hristos Isus, cu Legea lui Moise (Romani 8:2). Legea este sfântă și dreaptă (Romani 7:12), însă nu putea să facă pe om desăvârșit. (…căci Legea n-a făcut nimic desăvârșit. Evrei 7:19; În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare… nu poate niciodată …să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Evrei 10:1) 

Legea Împărăției/Legea lui Hristos este mult superioară legii morale a lui Moise, și are ca țintă să ne facă să fim ca El/să ne însușim trăsăturile Sale. (Cine iubește pe alții, a împlinit Legea. Romani 13:8; Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel Legea lui Hristos. Galateni 6:2) 

Astfel, cel ce va împlini Legea lui Hristos, nu va desființa Legea lui Moise, ci o va întări. (Prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Romani 3:3; Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim …după îndemnurile Duhului. Romani 8:4) 

La o privire mai atentă se poate observa că legile lui Dumnezeu exprimă modul Lui de gândire/felul Lui de a fi. (La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Ioan 1:1; Evanghelia slavei lui Hristos care este Chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:4) 

Este esențial să înțelegem că toate poruncile după care trebuie să trăim, sunt o imagine fidelă a caracterului Său. Poruncile Lui ne arată cum a trăit El, ne arată căile Lui. Toate, absolut toate poruncile Lui, îl reprezintă de fapt pe El. 

Fiecare învățătură (poruncă) din Evanghelie are ascunsă în ea o trăsătură a Domnului Isus, ascunde în ea frumusețea desăvârșită a caracterului Său. 

Așa cum în embrionul uman sunt ascunse toate trăsăturile celui care urmează să se nască, așa sunt trăsăturile Domnului Isus, ascunse în sămânța lui Dumnezeu. (Sămânța, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11) De aceea nu putem neglija nici o poruncă, pentru că trăsăturile Domnului se regăsesc în poruncile Lui. Astfel, putem considera, fără să greșim, că Domnul pune legile Lui în inima noastră cu scopul de a rescrie/de a întipări chipul Său în noi. (Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Evrei 10:16; Noi… avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni 2:16) 

Acesta este un extras din broșura Nașterea din nou, disponibilă online gratuit în format .pdf pe https://cuvantcurat.ro/resurse/nasterea-din-nou 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate