“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Scriptura ne spune că pentru a vedea Împărăția Lui Dumnezeu și pentru a putea intra în Ea trebuie să ne naștem din nou din Dumnezeu. (Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou! Ioan 3:3, 7) 

Pentru a locui împreună cu Dumnezeu în veșnicie, omul trebuie să se nască din nou și să ajungă la nivelul cerut de neprihănirea Împărăției, respectiv la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48) 

Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare/cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Este momentul când toate lucrurile se fac noi. (Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. 2 Corinteni 5:17,18) 

Așa cum orice naștere biologică are la bază o sămânță, tot așa ne spune și Scriptura în privința nașterii din nou; are la bază o sămânță și aceasta este „Sămânța lui Dumnezeu”! (Oricine este născut din Dumnezeu… Sămânța Lui rămâne în el. 1 Ioan 3:9) 

Astfel este sădită în inima omului „Sămânța lui Dumnezeu” care are codul genetic al lui Dumnezeu, din care se naște o făptură nouă care va avea natura lui Dumnezeu/felul Lui de a fi. 

Dacă ne naștem din Dumnezeu, din Sămânța Lui, este extrem de important să cunoaștem ce conține această sămânță/ce este întipărit în codul ei genetic, să înțelegem din ce încolțește viața nouă. Orice sămânță biologică are în compoziția ei la scară microbiologică toate componentele de bază ale chipului celui din care provine. 

Dacă vom urma aceeași regulă, atunci și Sămânța lui Dumnezeu va avea în configurația ei toate componentele de bază ale chipului Său. 

Primul capitol din Evanghelia după Ioan îl descrie/identifică pe Dumnezeu ca fiind unul și același cu Cuvântul Lui. (La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Ioan 1:1) 

Tot așa este descris și Domnul Isus ca fiind Cuvântul întrupat și care este una cu Tatăl. (Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi… Ioan 1:14; Eu și Tatăl una Suntem. Ioan 10:30) 

Dacă Dumnezeu este identificat ca fiind Cuvântul, ca de altfel și Fiul Său, atunci și sămânța din care ne naștem va avea în configurația ei, Cuvântul. (Sămânța, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11) 

După cum în sămânța biologică nu vom găsi ochii, inima… ci doar celulele corespunzătoare lor, tot așa și în Sămânța lui Dumnezeu nu vom găsi îndelunga răbdare, bunătatea… ci vom găsi cuvintele embrionare corespunzătoare formării lor. Dacă vom cerceta Scriptura cu atenție vom vedea destul de ușor care sunt aceste cuvinte: „Voi pune (sămânța) legile Mele în inimile lor, și le voi scrie în mintea lor.” (Evrei 10:16); „…lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4) Astfel, este semănat în inima omului Cuvântul lui Hristos/Legile Lui, care va crește, ajungând la maturitate la roada Duhului/chipul lui Hristos. 

De exemplu în configurația seminței vom regăsi învățătura: “Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău”, care va crește prin Duhul Sfânt și se va dezvolta în îndelunga răbdare care este o parte din chipul Domnului. 

Acest adevăr este extrem de important pentru a putea înțelege cum are loc nașterea noastră din nou; de ce trebuie să ne naștem din Cuvântul Lui. Va trebui să se nască „Cuvântul/legile Lui” în noi, să crească, pentru ca în final să ne contopim cu El/să fim una cu Cuvântul întrupat. (Mă rog… ca și ei să fie una în noi. Ioan 17:21) Să nu ne înșelăm crezând că este suficient să credem doar în jertfa Domnului Isus. Fără să primim cu bucurie Sămânța/Cuvântul Lui care este sădit în inima noastră, nu va exista naștere din nou. Această credință este moartă și nu ne mântuiește! 

Legătura de nedespărțit dintre Cuvântul Lui și nașterea din nou ne este arătată de Domnul Isus în pilda semănătorului ca și în multe alte locuri. În această pildă, Evanghelia Împărăției/Cuvântul lui Hristos este descris ca fiind sămânța lui Dumnezeu, care este semănată în inima omului și din care încolțește viața nouă. (Sămânța, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11; citește și Matei 13:19) 

Apostolul Iacov reia și întărește această învățătură a Domnului, care ne spune că omul are parte de mântuire numai dacă primește Cuvântul sădit în el. (Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Iacov 1:21) 

La fel ne amintește și apostolul Petru despre această sămânță care este Cuvântul/Evanghelia lui Hristos. (Ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 1 Petru 1:23, 25) 

De asemenea, și apostolul Pavel, ca și ceilalți doi apostoli, ne spune că nașterea de sus este prin Cuvântul lui Hristos/Evanghelia Împărăției. (N-aveți mai mulți părinți; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 1 Corinteni 4:15) Așa cum la nașterea unei plante participă în mod natural trei elemente principale, acestea fiind pământul, sămânța și apa, tot așa și la „nașterea din nou”, regăsim trei elemente principale: inima omului, Cuvântul lui Hristos și Duhul Sfânt. Inima omului este asemănată cu pământul. (Sămânța, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată, și fac rod. Luca 8:15) 

Cuvântul lui Hristos/Învățătura Lui este Sămânța din care germinează viața. 

Din această sămânță încolțește viața nouă și are în compoziția ei elementele din care vom crește pentru a ajunge la statura de om mare. (Voi pune legile Mele (Sămânța) în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Evrei 10:16) 

Atenție! Să nu confundăm Cuvântul lui Hristos care este Sămânța despre care ne spune Scriptura că urma să vină, cu Legea lui Moise, care a fost dată din pricina călcărilor de lege. (Pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânța”. Galateni 3:19) 

Duhul Sfânt este al treilea element obligatoriu care participă la nașterea din nou. Așa cum sămânța biologică nu încolțește dacă nu are apă, nici sămânța lui Dumnezeu nu germinează fără Duhul Sfânt. (… prin înnoirea făcută de Duhul. Tit 3:5; …născut din Duhul. Ioan 3:8) 

Pământul/inima omului 

În pilda semănătorului se regăsesc patru feluri de sol/pământ: 

 1. Cei ce aud Cuvântul Împărăției și nu-l cred pentru că nu-l înțeleg. În acest caz pământul este bătătorit/inima este împietrită. (Matei 13:19; Luca 8:12) 
 1. Cei ce aud Cuvântul Împărăției și-l primesc cu bucurie, dar îl țin până la o vreme. (Sămânța căzută în locuri stâncoase. Matei 13:20) 
 1. Cei ce aud Cuvântul Împărăției și-l primesc, dar îngrijorările veacului înăbușă Cuvântul (Sămânța) și nu aduc rod. (Sămânța căzută între spini. Matei 13:22) 
 1. Cei ce aud Cuvântul Împărăției și-l primesc cu bucurie într-o inimă bună. Ultimul caz ne arată un pământ desțelenit, curat. (Sămânța căzută în pământ bun. Matei 13:23) La prima categorie de oameni inima este împietrită și Sămânța nu încolțește. 

În a doua și a treia categorie de oameni se regăsesc toate elementele necesare germinării. Sunt prezente solul, Sămânța și Duhul Sfânt care produce germinarea noii vieți. 

Însă, la a doua categorie, solul nu are suficient pământ pentru a duce noua viață la maturitate/la rodire și la a treia, pământul nu este pregătit/desțelenit. 

A patra categorie este o inimă bună care primește Sămânța/Cuvântul sădit în ea și apoi prin înnoirea și lucrarea Duhului crește și face rod (are Roada Duhului). 

Dacă Scriptura ne vorbește despre mai multe feluri de sol este foarte important să ne cercetăm pe noi înșine să vedem ce fel de pământ suntem și dacă are spini să-l desțelenim. (Desțeleniți-vă un ogor nou, și nu semănați între spini! Ieremia 4:3) 

Sămânța lui Dumnezeu, compoziția ei 

După cum știm, în embrionul uman sunt incluse toate celulele care formează în întregul lor, viitorul om care se va naște: inima, ochii, creierul… toate la o scară microbiologică, și toate puse la locul lor, nelipsind niciuna. 

Vom observa că așa este și cu sămânța lui Dumnezeu. În această sămânță dumnezeiască sunt incluse toate componentele primare ale Chipului lui Dumnezeu. (… omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24) 

Ea are în componența ei toată informația genetică/Legile Împărăției sau altfel spus, poruncile lui Hristos. Fiecare învățătură a lui Hristos este o componentă primară a Chipului Domnului. (… lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3) 

Dumnezeu sădește în inima noastră Sămânța „care avea să vină”/Cuvântul lui Hristos sau altfel spus, rescrie configurația genetică a chipului Său. (Voi pune (sămânța) legile Mele în inimile lor, și le voi scrie în mintea lor. Evrei 10:16) 

Redăm mai jos câteva informații genetice/învățături din Împărăție care se regăsesc în configurația Seminței lui Dumnezeu: 

 1. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău… (Matei 5:39) 
 1. Orișicui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina… (Matei 5:40) 
 1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. (Matei 7:1) 
 1. Dați, dar, Cezarului ce este al Cezarului. (Luca 20:25) 
 1. Feriți-vă să nu defăimați… (Matei 18:10) 

Duhul Sfânt va germina această sămânță sădită în noi, adică va germina fiecare învățătură în parte și va lucra la creșterea și desăvârșirea noastră. Astfel este semănată în noi învățătura neîmpotrivirii care va produce prin Duhul ca roadă: pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea. (Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18; Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16:13) 

Toate învățăturile Domnului sunt esențiale/fac parte din „embrion” din care va rezulta un fiu de Dumnezeu. Nicio învățătură nu poate fi dată la o parte. Fiecare este o celulă primară, asemeni celulelor din embrionul uman, care prin creștere va fi o parte din chipul Domnului, nefiind pusă niciuna în sămânță fără să aibă un rost. 

Fiecare învățătură contribuie cu partea ei la formarea chipului lui Hristos în noi. Duhul Sfânt nu v-a lăsa nici una la o parte și va lucra cu noi pe măsura creșterii noastre. Să înțelegem bine! Dumnezeu nu ne va lua în Împărăția Sa veșnică doar pe baza unei credințe mentale în jertfa Domnului, așa cum cred cei mai mulți, ci trebuie să ne naștem din nou, din sămânța Lui, și să creștem până ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, așa cum este scris. (… până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; Efeseni 4:13) 

Să ne întrebăm: Ce s-ar întâmpla dacă vom fragmenta sămânța și scoatem din ea câteva învățături? Se mai poate vorbi de naștere din Dumnezeu? Să ne închipuim ce s-ar putea întâmpla dacă am fragmenta o bucățică din sămânța biologică. Dacă am scoate celulele care corespund ficatului, inimii sau creierului? Ar mai exista naștere? 

Bine ar fi să înțelegem că dacă nu acceptăm domnia lui Hristos în toate lucrurile, neprimind tot ce a zis El, sămânța nu va fi întreagă și nu va încolți. (Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăție, și nu-l înțelege, vine Cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Matei 13:19) Dacă vom nesocoti doar o poruncă, Duhul nu va putea folosi acea învățătură pentru a întregi chipul Lui, în noi/roada Duhului. (Ținta poruncii/învățăturilor Evangheliei este dragostea. 1 Timotei 1:5) 

Dacă nu primim învățăturile Domnului cu privire la neîmpotrivire, judecată, lepădarea de sine, cuvinte nefolositoare, binecuvântare… sămânța nu va conține lucrurile necesare germinării vieții de sus. 

Dumnezeu înnoiește prin Duhul doar pe cei ce primesc în inima lor, „sămânța întreagă” și care ascultă de El. (Suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32; …prin înnoirea făcută de Duhul. Tit 3:5) 

Cuvântul Scripturii ne avertizează, că și azi ca și în trecut, cei mai mulți strică Cuvântul lui Dumnezeu, acesta fiind Sămânța din care trebuie să ne naștem din nou. Scopul lui Satan este ca această naștere din nou să nu mai aibă loc sau să fie o naștere din oameni. (Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. 2 Corinteni 2:17) 

Credem că este destul de limpede pentru toți, că dintr-o sămânță stricată nu poate să pornească viața nouă. De asemenea, știm cu toții că dintr-o sămânță modificată genetic iese o plantă asemănătoare cu cea din sămânța nemodificată, dar va fi o plantă modificată în toată structura ei. Așa și noi, dacă primim o învățătură modificată, ne vom naște din acea învățătură nu din Dumnezeu. 

Redăm mai jos câteva învățături care lipsesc din inima multora nefiind acceptate de mulți care cred că sunt „născuți din nou”: 

 1. Dați, dar, Cezarului ce este al Cezarului. (Luca 20:25) 
 1. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău… (Matei 5:39) 
 1. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. (Luca 6:28) 
 1. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește; și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, preacurvește (Luca 16:18) 
 1. Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. (Ioan 13:14) 

Verificare: Sunt și pentru tine aceste învățături prea de tot și nu le poți suferi? (Mulți… după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Ioan 6:60) 

Trebuie să înțelegem că nu se va putea produce nașterea din nou, din Dumnezeu, dacă vom nesocoti Cuvântul lui Hristos care ne este sădit în inimă. (Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Iacov 1:21; …voi pune legile Mele în inimile lor. Evrei 10:16) 

Nicio învățătură nu poate fi dată la o parte. Fiecare are rostul ei, nici una nu a fost dată la întâmplare. Unele sunt pentru a curăța/desțeleni pământul, cum ar fi: judecata, osândirea, pofta firii pământești, pofta ochilor… iar altele sunt pentru a obține îndelungă răbdare, bunătate, pace, dragoste… 

Numai păzind poruncile lui Hristos ne vom putea dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui și ne vom putea îmbrăca cu omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu. (Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24) 

Îmbrăcămintea omului nou trebuie să aibă în țesătura ei bunătatea, răbdarea, blândețea, dragostea… (Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dar, mai presus de toate acestea îmbrăcați-vă cu dragostea… Col 3:12, 14) Aceasta este haina de nuntă/însușirile omului nou pe care trebuie să o îmbrac pentru a fi asemănător cu Domnul Isus. 

Te încurajăm să nu citești Scriptura la întâmplare, ci s-o studiezi. Caută și păzește învățăturile cu care vei putea să desțelenești pământul și apoi caută și păzește învățăturile cu care să cultivi în tine Roada Duhului/chipul lui Hristos. 

Puneți întrebarea la modul cel mai serios: Sămânța care s-a semănat în inima ta este sămânța lui Dumnezeu? Ai primit poruncile/legile Domnului cu privire la defăimare/binecuvântare? Dacă le-ai primit, le păzești? Au adus rod? Verifică-te amănunțit timp de o săptămână-două și vei vedea unde te afli. 

Cercetează-te cu atenție: Când vorbești de rău ești mustrat de Duhul Sfânt? Analizează-te dacă trăiești viața nouă la care ai fost chemat, pentru că mulți suntem chemați să binecuvântăm, dar așa puțini sunt cei ce o și fac. (Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 1 Petru 3:9) 

Dacă vorbești de rău guvernul, pe cei din politică, oamenii din sistemul de sănătate, pe vecini… și pe cei ce-ți fac rău într-un fel sau altul, înseamnă că lucrurile încă nu s-au făcut noi, înseamnă că viața nouă nu a început! (Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. 2 Corinteni 5:17, 18) 

Trebuie să înțelegem că pentru omul născut de sus, din Dumnezeu, defăimarea sau orice alt păcat sunt doar accidente, nu un mod de viață! (Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. 1 Ioan 3:9) 

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în această privință. (Oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat. 1 Ioan 3:9) 

Domnul Isus ne spune că numai dacă vom urî omul vechi, dacă vom abandona lucrurile vechi, atunci vom putea începe o viața nouă în Împărăția lui Dumnezeu și aceasta va fi o viață de ucenicie/rob al Lui. (Dacă vine cineva la Mine și nu urăște… chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Luca 14:26) 

Domnul va intra cu noi în Legământul cel Nou numai atunci când renunțăm la voia proprie și acceptăm ca El să fie Stăpânul nostru, să ne supunem învățăturilor Lui. Din acest moment pornește viața nouă, o viață de ucenicie. Devenim ucenicii Lui din ziua în care îl acceptăm în toate lucrurile ca Învățător și Domn. 

Când El va fi pentru noi ca o comoară de mare preț, și vom renunța la lucrurile vechi, atunci, Domnul va intra în relație cu mine prin încheierea unui legământ de iubire pentru a fi al Lui. (Omul care o găsește, o ascunde; și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are, și cumpără țarina aceea. Matei 13:44) 

Nu este un legământ ca în relațiile de afaceri ci este un legământ de iubire, de căsătorie. (Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, și iată că îți venise vremea, vremea iubirii. Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a Mea! Ezechiel 16:8; 

El încheie acest legământ cu noi când renunțăm la voia proprie și acceptăm ca El să fie Iubitul și Domnul nostru, să ne supunem învățăturilor Lui. Din acest moment pornește viața nouă, o viață de ucenicie. Devenim ucenicii Lui din ziua în care îl acceptăm în toate lucrurile ca Învățător și Domn. 

Acesta este momentul când Dumnezeu își începe lucrarea de desăvârșire și o va duce la bun sfârșit numai dacă noi îi vom rămâne credincioși. (Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Filipeni 1:6) 

A fi ucenicul lui Hristos înseamnă să fii înscris în școala Lui, să înveți de la El lucrurile de sus și să ți le însușești, fiindu-ți strict necesare pentru viața din Împărăție. Devenim ucenicii Lui din prima zi de școală, din prima zi din noua viață. În școala lui Hristos, suntem robi lui Dumnezeu, și îi suntem supuși în toate lucrurile, ca să ajungem la sfințirea noastră. (V-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: viața veșnică. Romani 6:22) Nașterea din nou este începutul vieții de ucenic, iar rezultatul uceniciei și a lucrării lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este omul care a ajuns la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

Acesta este un extras din broșura Nașterea din nou, disponibilă online gratuit în format .pdf pe https://cuvantcurat.ro/resurse/nasterea-din-nou 

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre Centru-creștin.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune, din București. Acest site a fost conceput cu scopul de a oferii materiale și răspunsuri pentru cei ce sunt în căutarea adevărului lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 Centru-crestin.ro – toate drepturile rezervate