Restaurarea

Published on: Dec 14 2012 by admin

Planul de salvare pregătit de Dumnezeu pentru omenirea căzută în păcat.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există două Împărății :

             Împărăția lumii : din care face parte orice om, care prin nașterea sa firească primește această cetățenie a lumii despărțit de Dumnezeu .  ( Efeseni 2:1 ) „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

             ( Romani 5:12 ) „ De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea (despărțirea de Dumnezeu), şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” …Astfel, deci, după cum printr-o singură greşală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii ” fiind despărțiți de Dumnezeu .

            Împărăția lui Dumnezeu este o Împărăție caracterizată de neprihănire (sfințenie), pace și bucurie.  ( Rom. 14:17) „ Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. ”

             Aceste două Împărății se află în totală opoziție și noi toți ne regăsim în Împărăția lumii, despărțiți de Dumnezeu  ( Efeseni 2:1 )  „ Între ei eram şi noi toţi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. ”

              Ca să faci parte din Împărăția lui Dumnezeu trebuie să te naști din nou ! -o naștere spirituală din Dumnezeu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.