Nașterea din nou

Published on: Dec 11 2012 by admin

E posibil să te  naști din nou ?

Iată ce ne spune  Sfânta Scriptură despre nașterea din nou :

Ca să faci parte din Împărăția lui Dumnezeu trebuie să te naști din nou ! -o naștere spirituală din Dumnezeu.

Iată ce ne spune Domnul despre această naștere : (Ioan 3:3-7)  „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”  Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?”   Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.   Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.  Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. ”

În Cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit planul Domnului cu privire la această naștere din nou .

Prima etapă este să auzim despre existența acestei Împărății. Apoi pentru a o găsi omul trebuie să se  recunoască păcătos și să dea dreptate  lui Dumnezeu, în caz contrar el nu poate să găsească această Împărăție. „ Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu…dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. (Luca 7:29).”

Ce înseamnă să-i dai dreptate lui Dumnezeu ?

                     – Trebuie să recunoști că până astăzi ai fost sub domnia diavolului. „ Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească…” (Romani 7:18)

                       – Să accepți unica soluție oferită de Dumnezeu pentru salvarea și împăcarea ta cu El, adică :

               – Să renunți la viața pe care ai dus-o și să decizi să trăiești prin credință o nouă viață sub domnia Fiului lui Dumnezeu. Evrei 11:6 „  Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! ”

                   – Să primești darul nemeritat care este jertfa Fiului Său pentru iertarea păcatelor tale. „ Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har Sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus.” ( Efeseni 2: 4)

                    – Să accepți că în această Împărăţie guvernează voia lui Dumnezeu în locul voii omului. Să renunți la voința ta  și să accepți voia lui Dumnezeu. (  Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.Luca 9:23 ; „ Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade, de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  Romani 6:20)

            Biblia ne spune că în momentul  în care omul deplin conștient, renunță la viața păcătoasă, acceptă valorile Împărăției lui Dumnezeu și-L acceptă pe Fiul lui Dumnezeu ca Stăpân în viața lui, se naște din nou, o naștere spirituală din Dumnezeu. „ A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;  născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. ”(Ioan 1:11-13 )

           Astfel  în momentul deciziei noastre prin această „ naștere de sus ” suntem strămutați Împărăția lui Dumnezeu în care locuiește pacea, neprihănirea și bucuria în Duhul Sfânt.

(Coloseni 1:13) „  El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.