Împărăția lumii

Published on: Ian 29 2013 by admin

 

                           Împărăția lumii

             Împărăția lumii este caracterizată de pofta firii pământești, iubirea de sine, de răutate. „ 1 Ioan 2:16  Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.”

             Că toți oamenii se nasc în păcăt și sunt sub puterea păcatului ne este arătat în : ( Romani 3:23 ) „ Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” „ (Romani 8:20) Căci firea a fost supusă deşertăciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o…” ( Romani 5:12 ) „ De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea (despărțirea de Dumnezeu), şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit……Astfel, deci, după cum printr-o singură greşală, a venit o osîndă, care a lovit pe toţi oamenii ” fiind despărțiți de Dumnezeu .

              Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că vrem sau nu, stăpânul acestei Împărăţii este diavolul și că toți oamenii prin nașterea lor firească  sunt sub această stăpânire.  „ ( 1 Ioan 3:8 ) Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început.”

              Acest lucru îl găsim și în : ( Efeseni 2:1 ) „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

             Acest text din Biblie ne arată foarte clar că există un „ mers al lumii acesteia ” o Împărăție a lumii condusă de:  „ domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării ” care este în contrast vizibil cu Împărăția lui Dumnezeu.

             Dumnezeu este sfânt și Împărăția Lui este caracterizată de sfințenie. „ Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17)

             Te-ai verificat cum trăiești ? După mersul lumii acestuia ? Ai identificat ce cetățenie ai ? Dacă ești cetățean al Împărăției lumii, care este caracterizată de răutate, minciună, tristețe, plâns,…,  moarte, chin veșnic, nu vrei să ceri să devii cetățean al Împărăției lui Dumnezeu unde este neprihănire, pace, bucurie și o fericire veșnică ?

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.