- Este o Împărăție a păcii

Published on: Ian 15 2013 by admin
                           Este o Împărăţie în care domnește pacea.

1. Legea care guvernează în Împărăția cerurilor este legea păcii. Cetățenii ei trăiesc într-o pace desăvârșită unii cu alții, sunt blânzi, ușor de înduplecat, se binecuvântează unii pe alții, nu se mânie, nu se ceartă, nu se dușmănesc, nu se judecă, nu se împotrivesc semenilor lor, nu fac rău la nimeni.

Ei nu strică pacea împărăției, nu se luptă/judecă pentru dreptate, pentru că Dumnezeu însuși se implică și le face dreptate. Doar se supun dreptului Judecător. (În smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Fapte 8:33)

Ei nu agresează pe nimeni și la rândul lor nu sunt agresați de cei ce se află în acest teritoriu al păcii.

Când interacționează cu cetățeni ai împărăției întunericului ei vor fi nedreptățiți/agresați. Pentru rezolvarea problemelor apărute ei vor aplica legea Împărăției din care fac parte. Își aduc cererile Împăratului lor și așteaptă supuși decizia Stăpânului lor. (Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 1 Petru 2:23)

Când e vorba să-și facă dreptate, ei nu au la dispoziție și alte posibilități cum au cetățenii celeilalte împărății, precum: poliția, instanțele judecătorești, armată, posibilități la care să apeleze cânt sunt agresați/nedreptățiți. (Ei căutau, deci, să-L prindă; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul. Ioan 7:30; (Voi Sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! )

Dacă sunt nedreptățiți și suferă cu răbdare pentru că aplică legea Împărăției păcii, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. (Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere întristare, şi sufere pe nedrept. Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru 2:19, 20)

Cei ce au obținut cetățenia acestei Împărății de sus vor fi trecuți prin tot felul de încercări pentru a crește în răbdare, bunătate și sunt testați pentru încercarea vredniciei/credinței lor.

În ea voi vă bucuraţi mult, cu toate că acum, dacă trebuie, Sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos. 1 Petru 1:5, 6, 7)

Aceste nedreptăți vor produce pentru cei ce vor rămâne fermi în decizia lor, îndelunga răbdare, o componentă a roadei a Duhului Sfânt, care este de altfel și o însușire a Împăratului nostru.

De aceea când sunt agresați cu ceva (li se ia cu sila haina), ei nu se vor folosi de legile Statului străin. Nu vor folosi regulile acestora. Regula după care trăiesc, este să lase ceea ce li se ia cu sila. (Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.; Matei 5:40)

Împăratul păcii își învață supușii să păstreze pacea Împărăției cu orice preț. Aceasta înseamnă să nu se împotrivească celor ce le fac rău, să nu se judece, dacă îi obligă cineva să meargă cu el un km, ei să mergem doi… Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Romani 12:18; definiția DEX: A strica pacea= a ajunge la conflict cu cineva.)

Această lege a păcii va aduce multă suferință pentru cei ce intră în Împărăția lui Dumnezeu. Vor fi urâți chiar și de cei din casa lor. Pentru a nu strica pacea la care au fost chemați, ei trebuie să nu se împotrivească așa cum au fost învățați.

Ei vor fi dați chiar și la moarte de cei din Împărăția întunericului. (Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi-i vor omorî. Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit. Matei 10:21)

Mulți vor să fie mântuiți, dar puțini sunt aceia care vor să și să trăiască pacea la care au fost chemați. (Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi… să stăpânească în inimile voastre. Coloseni 3:15; Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14)


Comentariile sunt oprite pentru moment.

Comentariile sunt oprite pentru moment.