- Este o Împărăție a neprihănirii

Published on: Ian 15 2013 by admin

   

Este o Împărăţie în care domnește neprihănirea (sfințenia)

           Cuvântul lui Dumnezeu spune: ” Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt “ ( Romani 14:17)

O lege care guvernează în Împărăția cerurilor este legea neprihănirii. Aici nimeni nu se bucură de nelegiuire, nu fură, (nu lucrează la negru, nu copiază, nu fură softuri), nu înșeală, nu folosesc mita, nu trăiesc în poftele cărnii, nu poftesc lucrul altuia.

Este o Împărăție curată, în care cetățenii ei nu-și întinează inima cu lucruri murdare. Nu merg la sfatul celor răi. (Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Isaia 32:17; Să ne grăbim, deci, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. Evrei 4:11)

În acest teritoriu minciuna nu este folosită de nimeni. Cetățenii ei nu au nevoie să întărească prin jurământ o promisiune. Ei folosesc doar adevărul în fiecare moment al vieții lor.

De aceea cuvântul lor ,,da” va fi da și ,,nu” va fi nu. Așa că jurământul nu este folosit pentru cei ce aparțin împărăției. De asemenea ei nu vor folosi jurământul nici când sunt în interacțiune cu cei din afara împărăției. Vor aplica doar legea Împărăției.

Nimeni nu poftește ce este al aproapelui său. În teritoriul aparținând Împărăției nu există hoți. De asemenea când lucrează cu cetățenii celeilalte împărății ei nu poftesc și nu își însușesc lucrurile lor. Nu fură taxele prin munca la negru, ei vor munci doar la lumină.

În interiorul Împărăției darurile/mita este inexistentă. În cererile lor cetățenii ei nu folosesc mita. (Mita strică inima. Eccleziastul 7:7) De asemenea ei nu vor folosi mita nici în afara teritoriului când trebuie să obțină ceva de la cetățenii aparținători ceilulalt Stat. (Darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi. Exod 23:8)

În Împărăția lui Dumnezeu nu este folosită vorbirea de rău. Vom vedea acest lucru din practica cetățenilor ei. (Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Iuda 1:9)

Binecuvântarea

Cetățenii ei doar binecuvântează, și nu vorbesc de rău pe nimeni.(Binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Luca 6:28)

Judecata

Judecător este doar Dumnezeu, nimeni nu poate judeca pe nimeni, judecata este doar la Dumnezeu. (Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. Matei 7:1, 2; În smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Fapte 8:33; „Omule” i-a răspuns Isus „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” Luca 12:14)

– Cuvinte nefolositoare

În acest teritoriu toți cetățenii ei sunt foarte atenți ce vorbesc. Nu folosesc glume, cuvinte stricate… (Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.” Matei 12:36, 37)

Întrebări pentru cercetare personală:

– Ai căutat această comoară de mare preț care este Împărăția păcii și a neprihănirii?

– Dacă ai găsit-o, ai vândut tot ca să poți cumpăra comoara?

– Trăiești după legile care guvernează Împărăția?


(1 Ioan 3:10) „ Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; ”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.