Împărăția lui Dumnezeu

Published on: Dec 12 2012 by admin

 

Ce ne spune Sfânta scriptură despre Împărația lui Dumnezeu ?

  audio: - Imparatia lui Dumnezeu … mp3

Împărăția lui Dumnezeu

Ce lucruri cunoaștem despre Împărăția lui Dumnezeu? Cine se află în această Împărăție și unde se află ea? Care sunt lucrurile ce sunt în ea?

Scriptura ne vorbește despre o Împărăție a cerurilor unde își au locuința Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și îngerii care și-au păstrat vrednicia, locul unde se face deplin voia lui Dumnezeu.

Domnul Isuseste cel cea adus această Împărăție pe pământ.(El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui. Coloseni 1:13)

Cei ce găsesc această Împărăție care este asemuită cu o comoară de mare preț, vând tot ce au și cumpără acea comoară. (Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără. Matei 13:45, 46)

1. Putem privi Împărăția care a coborât pământ ca fiind un teritoriu/ambasadă a Împărăției Cerurilor. Este un teritoriu fără granițe materiale, în care locuiesc cetățenii ei și care nu poate fi văzută cu ochii trupului.

Această Împărățienu este în așa fel ca să izbească privirea. (Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” Luca 17:20)

Este un teritoriu care aparține Împărăției cerurilor în care funcționează legile de sus. Cei ce locuiesc în acest teritoriu aparțin Împărăției de sus. (Tatăl nostru care eşti în ceruri! Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Matei 6:9, 10)

Noi eram fără drept de cetățenie în Israel. (Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Efeseni 2:12)

Datorită prețului plătit pentru răscumpărarea noastră putem intra în acest teritoriu și să căpătăm drept de cetățenie. (Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. Efeseni 2:18, 19)

2. Ca orice Împărăție, ea are un Împărat. („Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da” a răspuns Isus. „Eu Sunt Împărat. Ioan 18:37)

Împăratul ei este împărat al păcii și al neprihănirii. (În adevăr, Melhisedec acesta …este întâi „Împărat al neprihănirii” apoi şi „Împărat al Salemului” adică „Împărat al păcii”; Evrei 7:1, 2)

Împăratul ei este îndelung răbdător, milos, îndurător, plin de bunătate, blând…

Așa cum este împăratul, așa sunt și cetățenii din Împărăția Lui. Ea a fost descrisă ca fiind o Împărăție în care locuiește pacea și neprihănirea.

3. Acest teritoriu funcționează după legile țării de sus, nu după legile din lume.

Legile Împărăției au caracter permanent și trebuie păzite atât în interiorul ei, dar și atunci când cetățenii ei interacționează cu cetățenii care nu aparțin împărăției.

Aceste legi sunt date prin Cel ce vine din cer și care este mai presus de toți. (El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Fapte 10:36; Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Ioan 12:49)

El ne-a adus lucrurile de sus după care suntem îndemnați să umblăm. (Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus… Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3:1, 2)

4. Ca orice împărăție, ea are cetățeni/supuși. (El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui. Coloseni 1:13; Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. Efeseni 2:19)

În acest teritoriu nu se poate intra oricum, în ușa de la intrare este chiar Împăratul teritoriului. (Eu Sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit. Ioan 10:9 ; „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6)

Condiția de intrare este că trebuie să vinzi tot ce ai, ca să poți intra. (Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine. Luca 9:23)

Trebuie să existe o dorința extraordinară după lucrurile din Împărăție pentru a le putea accesa. Trebuie să renunți la tot ce ai avut pentru a accesa lucrurile noi din Împărăție. (Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17)

Cei ce primesc cetățenia, sunt parte din acest teritoriu, în care domnesc legile Împărăției. Aici vor fi protejați și păziți de cei din afară.

Ei au ca model de viață pe cei ce fac parte din Împărăția Cerurilor. Primul dintre ei este Domnul Isus care ne cere să călcăm pe urmele Lui. El nu a ieșit din cuvântul Tatălui, nu a vorbit nimic de la El. (Ioan 5:30)

Vom vedea acest lucru și în practica celorlalți cetățeni ai Ei. (Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Iuda 1:9)

Din acest verset se desprinde practica cetățenilor aflați în prezența lui Dumnezeu. Ei nu îndrăznesc să calce legile Împărăției.

Același lucru îl putem observa și la ceilalți îngeri. (Îngerii, care Sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată batjocoritoare împotriva lor. 2 Petru 2:11)

5. Lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu nu sunt mâncare și băutură, ci:

a) pace și

b) neprihănire.

Definiția DEX pentru pace: Lipsă de tulburări, de conflicte, de vrajbă; armonie, împăciuire, înțelegere. A lăsa pe cineva în pace: A nu deranja, a nu tulbura, a nu supăra. A strica pacea = a ajunge la conflict cu cineva. A face pace cu cineva = a se împăca cu cineva

 

 

 


Comentariile sunt oprite pentru moment.

Comentariile sunt oprite pentru moment.