Omul, creația lui Dumnezeu

Published on: Oct 31 2019 by admin

         Bine ai venit pe centru-crestin.ro!

VIZIONEAZĂ ACEST DOCUMENTAR!

                         

Presupunem că ești printre cei ce caută un răspuns la marile întrebări existențiale, întrebări cu care se confruntă orice om, din orice clasă socială, fie sărac, fie bogat. Pentru aceasta ne propunem să fim pentru tine o sursă care oferă răspuns acestor întrebări, răspunsuri pe care credem noi, trebuie clădită viața omului.

Redăm mai jos câteva din aceste mari întrebări. Te rugăm să nu le ignori, pentru că de ele este legat destinul tău!

  1. Am apărut la întâmplare, sau sunt creat de cineva?
  2. Ce sens are să mă nasc dacă după un timp mor?
  3. Cine a fixat numărul de ani pe care îi trăim? De ce îmbătrânim? De ce murim?
  4. Moartea înseamnă dispariție? Așa cum am apărut așa o să și dispar?      
  5. Mai există ceva după moarte, sau e doar neant? Există după moartea fizică, viață eternă? 
  6. Sunt creat de Cineva? Dacă sunt creat de Cineva , de ce m-a creat?
  7. Care este scopul existenței mele?  

De-a lungul timpului oamenii au încercat să-și găsească răspuns la aceste întrebări. Astăzi ne confruntăm cu două mari concepții de gândire:

a)-ateistă (darwinistă) care spune că am apărut din maimuță care la rândul ei din…, apoi după ce am murit am dispărut.

b)-creaționistă care spune că suntem creați de Dumnezeu.

a-Dacă te afli printre cei care cred teoria lui Darwin, teorie care spune că am apărut la întâmplare, și așa cum am apărut tot așa vom dispărea, atunci ai toate motivele să trăieşti strict pentru trup: o viaţă egoistă, instinctuală, fără standarde morale. Însă dacă te afli în această situație te vei confrunta pe tot parcursul vieții tale cu sentimentul că totul este o deșertăciune imensă… O viață fără sens, o viață fără o finalitate, care la bătrânețe îți va aduce numai frustrări și dezechilibre psihice majore, o viață în care nu vei înțelege rolul suferinței, suferință care se va abate și peste tine și de care nu scapă nici muritor.

b-Dacă te afli printre cei care cred că Dumnezeu este Creatorul, atât al Universului cât și al omului, acest site va căuta să-ți dea răspuns unor întrebări pe care de obicei omul nici măcar nu și le pune. Câteva din întrebările pe care ar trebui să și le pună orice om sunt: Suntem creați fără nici un rost, doar să consumăm această viață ? De ce m-a creat Dumnezeu? Care este scopul lui Dumnezeu cu mine? Dacă m-a creat după chipul și asemănarea Sa, ce înseamnă acest lucru? Cine este acest Dumnezeu mare, cum arată El, care este felul lui de a fi? Care este scopul acestei scurte vieți pe care o trăim pe pământ. Se reduce doar la a fi un consumator de timp?

Credem că este extrem de important să știm de ce ne-a creat, care este scopul existenței noastre și ce se va întâmpla cu noi la finalitatea acestei vieți.

Așa cum omul, nu face nici un lucru fără să aibă un scop cu el (ex. un autoturism), tot așa nici noi nu am fost creați la întâmplare fără ca Dumnezeu să aibă un scop precis cu fiecare dintre noi. Pentru că există viață după moarte și sperăm din toată inima să crezi și tu lucrul acesta, este foarte important să știm ce înseamnă acest lucru, să știm cu ce scop am fost creați, să înțelegem de ce trebuie să murim dacă tot vom învia și multe altele. Sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le cunoaștem și pentru aceasta este foarte important să le știm dintr-o sursă autorizată, de încredere. Este bine să ne informăm ce spune Dumnezeu Însuși, despre aceste lucruri.

Pentru a avea acces la aceste informații, Dumnezeu a dat omului Sfânta Scriptură, care este este Cuvântul lui Dumnezeu revelat omului. Sfânta Scriptură conține tot planul lui Dumnezeu cu privire la tine și la mine, la toată creația Sa.

Scriptura ne-a fost dată pentru ca omul să o cerceteze, să se folosească de învățăturile din ea, în așa fel încât să poată ajunge la cunoștința și desăvârșirea cerută de standardul existent în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că acolo va fi de fapt locul unde vor trăi pentru toată eternitatea cei ce vor fi găsiți vrednici de această lume pură/curată. (Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16 – 17)

În rândurile care urmează, ca dealtfel și în celelalte articole de pe site, vom încerca să dăm un răspuns la aceste întrebări existențiale din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu, revelat omului prin Sfânta Scriptură.

Prin urmare toate explicațiile pe care le vom da și argumentele pe care le vom aduce vor fi bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom folosi pentru aceasta de textele (versete) din Sfânta Scriptură.

Pentru a avea o înțelegere mai clară vom încerca să facem o descriere planului lui Dumnezeu cu privire la creația omului. Vom cerceta ce spune Biblia, despre omul, care mai este denumit și coroana creațiunii lui Dumnezeu.

                                    ____________________________________________________________

Omul – coroana creațiunii lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu  a plănuit să facă o ființă diferită de îngeri, o ființă mai presus de ei, care să aibă chipul și asemănarea Sa. Și așa a fost creat omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu… Geneza 1:26 , 27; ,,I-a hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.Romani 8:29)

Despre îngeri, Sfânta Scriptură ne spune că sunt duhuri slujitoare lui Dumnezeu și oamenilor. (Despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; Evrei 1:7  ,,Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor. Nu Sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? Evrei 1:13-14)

Planul lui Dumnezeu a fost să facă ființe care să aibă însușirile Sale, ființe cu care să trăiască în eternitate într-o comuniune desăvârșită. Mai găsim scris în Sfânta Scriptură că omul a fost făcut doar cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și a fost pus să stăpânească peste toate lucrările Sale. („Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mânilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Psalmi 8:4)

În alt loc găsim scris că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, însă scopul final este ca omul să stăpânească peste toate lucrările lui Dumnezeu. Nu îngerii vor fi aceia care vor stăpâni, ci omul creat după chipul și asemănarea Lui! (În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare. Evrei 2:5) Ce lucru extraordinar, ce plan măreț a făcut Dumnezeu pentru omul creat de El! („Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mânilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui.” În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Evrei 2:6 – 8)

De asemenea este scris că înainte să existe această lume, Dumnezeu a plănuit să aibă copii care să aibă natura Lui și a Fiului Său Iisus Hristos. (Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Romani 8:29)

                             _______________________________________________________________

Căderea omului

Însă omul, ființa creată de Dumnezeu a fost înșelat de Satan și prin urmare s-a despărțit de Dumnezeu, pierzând asemănarea/chipul Său. (Voi eraţi morţi în păcatele… Efeseni 2:1) Cuvântul scripturii ne arată că Dumnezeu încă înainte să întemeieze lumea a prevăzut posibilitatea căderii și a avut pregătită o soluție pentru restaurarea și desăvârșirea omului. (În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană. Efeseni 1:4)

De aceea Fiul Său a venit în lumea noastră ca să refacă ceea ce s-a pierdut în grădina Eden, să ne învețe și să ne ajute să reconstruim acest chip pierdut, în așa fel încât să ajungem în final să fim din nou după asemenarea Lui, ca să fim găsiți vrednici de Împărăția veșnică. De aceea avem cerința scripturii care ne spune: ,,Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.” (Luca 13:24)

Scriptura ne spune că cel care trăiește în păcat, nu va intra în Împărăția Sa veșnică. Caracterul cu care vom pleca din viață, cu acela ne vom prezenta la înviere, înaintea lui Dumnezeu. (Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: 1 Corinteni 6:9)

                                  _______________________________________________________________

Reabilitarea omului – readucerea lui la statutul proiectat de Dumnezeu

Scopul pentru care a venit Domnul Isus este să împlinească planul lui Dumnezeu, să ajute pe toți oamenii care vor să fie reabilitați la standardul pentru care au fost creați. (Eu Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Ioan 8:12)

De aceea El lucrează cu noi prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt să reconstruiască ce omul a pierdut la căderea lui în păcat. Când intrăm în școala Lui, în acest proces de refacere a chipului Său în noi, El ne oferă toată asistența necesară pentru a ajunge din nou la statura Fiului Său.

Scopul primordial al lui Dumnezeu este modelarea caracterului nostru până va ajunge să fie din nou asemenea cu cel a lui Hristos. (Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni 1:27;  …până va lua chip  Hristos în voi! Galateni 4:19)

Cei ce înțeleg acest plan și-l acceptă, vor participa și vor lucra împreună cu Dumnezeu la refacerea caracterului lor după tiparul ceresc. (Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus. Efeseni 2:10; …suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9)

Nu avem altă menire pe pământ, ci doar refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, pentru a putea locui în eternitate cu cei care sunt asemenea chipului Fiului Său, oameni din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)

Astfel Dumnezeu a făcut posibil ca omul să se poată naște spiritual din nou, din Dumnezeu, să crească pentru a se asemăna din nou cu El și să ajungă să fie ca El. (Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. 1 Ioan 3:2)

Așa cum un prunc începe să se deprindă cu lucrurile noi din viață învățând și copiind pe părinții săi, în același mod se va întâmpla și cu cel ce se naște din Dumnezeu. El ne va fi Tată și va lucra cu noi pentru a ne imprima deprinderile/însușirile Lui. Pentru a ne însuși caracterul Lui va trebui să-l urmăm și să-l imităm, ca un copil pe părintele lui în tot ce face.

Găsim scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu care începe această bună lucrare cu omul care dorește salvarea sufletului său, o va duce la bun sfârșit. Omul nu este lăsat singur în această lucrare de reabilitare. (Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Filipeni 1:6; ,,Iată, Eu Sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” Geneza 28:15; (Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Matei 28:20)

Dumnezeu lucrează cu noi prin Duhul Sfânt pentru a ne face desăvârșiți și acest lucru îl va face doar în timpul vieții de pe pământ. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18; Dumnezeul păcii…să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut. Evrei 13:20; Fiți dar desăvârșiți… Matei 5:48)

Credința în Cuvântul Lui, trebuie să lucreze împreună cu faptele noastre și prin ceea ce facem în ascultare de El, se va obține chipul lui Hristos în noi. (Credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Iacov 2:22)

                                  _______________________________________________________________

Chipul lui Dumnezeu

Dacă omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, este esențial să știm cine este Dumnezeu, care este felul Lui de a fi. Numai așa putem să știm în mod real cum arăta omul înainte de căderea lui în păcat și ceea ce trebuie să redevină.

Așadar trebuie să cercetăm și să vedem cum ne descrie Sfânta Scriptură pe Dumnezeu. Cum este descrisă Împărăția în care trăiește El? Cum trăiesc cei care se află în prezența lui Dumnezeu? Sunt întrebări la care trebuie să avem răspuns pentru a putea înțelege unde a fost omul și unde o să locuiască în eternitate.

Dacă omul trebuie să ajungă din nou să se asemene cu Dumnezeu, atunci este esențial să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Nici un om nu poate vedea partea fizică a lui Dumnezeu însă ce putem vedea este caracterul Lui, felul Lui de a fi. Așa cum putem cunoaște un om după caracterul lui, după omul interior, nu după aspectul exterior, așa va trebui să-L “vedem” și pe Dumnezeu, așa cum este El la interior.

Și lucrul cel mai important este să ne dorim să fim asemenea Lui, pentru a ajunge din nou la asemănarea cu El. Așadar pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să ne uităm la căile lui/la felul Lui de a fi așa cum spune și următorul verset din Scriptură. (Arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte… Exod 33:13)

Iată cum îl descrie Iona, unul din oamenii Bibliei: Știam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător, şi bogat în bunătate… (Iona 4:2)

Găsim scris pe paginile Scripturii că Dumnezeu este: Îndelung răbdător, plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, plin de dragoste, drept și curat, sfânt… (Domnul, este… plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie. Exod 34:6; ,,Domnul este îndelung răbdător Psalmi 145:8; Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:16)

Dacă dorești să crești să ajungi din nou la a fi conform proiectului inițial pe care l-a avut Dumnezeu cu omul, adică de a fi asemenea chipului Său, te rugăm să citești și celelalte articole existente pe site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.